KARNAGYAINK

Az Adorate Kórus abban a szerencsés helyzetben van, hogy fennállása óta számos karnagy tapasztalatára építhetett.

Hetei-Bakó Benedek, az Adorate Kórus vezető karnagya

Hetei-Bakó Benedek, az Adorate Kórus vezető karnagya

2016-ban diplomázott az ELTE ének-zene–karvezetés szakán, de már egyetemi évei alatt gyakorlatot szerzett a Budapesti Akadémiai Kórustársaság segédkarnagyaként. Számos kórusban énekelt, a Budapesti Show Kórus karvezetője volt, majd 2017-től az Europa Chorakademie Görlitz német kórus hivatásos énekeseként dolgozott. Az Adorate Kórus vezetését 2019 áprilisában vette át Lozsányi Somától.

Lozsányi Soma, az Adorate Kórus vezető karnagya
(2017–2019)

Lozsányi Soma, az Adorate Kórus vezető karnagya

1990. december 31-én, Szekszárdon született. Zenei tanulmányait ötévesen kezdte, zenetanár szülei irányításával.

2009-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója klasszikus orgona, később karvezetés, majd zeneismeret–ének-zene tanár szakon. MA orgona-diplomahangversenyét 2015 szeptemberében tartotta a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében.

2011–2016-ig a Rádiószoba Kamarkórus dirigense.

2011–2013-ig az Adorate Kórus másodkarnagya.

2014–2015-ben az Aula Kamarakórus vezetője.

2015-ben a tolnai Ad Libitum Kamarakórus karnagya.

A 2016/2017-es tanévben szolfézstanár a Kroó György Zeneiskolában és az újpalotai Boldog Salkaházi Sára templom kórusát vezeti.

Jelenleg a Bartók Béla Konzervatórium helyettes szolfézs-zeneelmélet tanára, emellett a Zeneakadémia orgona DLA-képzését végzi.

Hasznosi Judit, az Adorate Kórus korrepetitor karnagya

Hasznosi Judit, az Adorate Kórus korrepetitor karnagya

1977-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem középiskolai énektanár és karnagy szakán. Közel 40 évig tanított ének-zene tagozatos általános iskolában és gimnáziumban, vezette kórusát.

Hat éve vesz részt a salzburgi Orff Intézet kelet-európai szekciójának továbbképzésein, gyűjti és használja az ott tapasztalt változatos módszertani ötleteket. HAKOORFF néven megalkotta saját tanítási módszerét, amelyben a Kodály-módszert ötvözi az Orff-hangszerek használatával és a magyar népi játék- és táncmotívumokkal. Liselotte Orff, Carl Orff német zeneszerző özvegye elismerésének jeléül Orff-hangszerekkel ajándékozta meg.

A Neurológiai Klinikán ének-, hangszer- és mozgásterápiás foglalkozásokat tart Parkinson-kóros betegek számára.

Kaczor László, az Adorate Kórus segédkarnagya

Kaczor László, az Adorate Kórus segédkarnagya

“1996. február 8-án születtem Mosonmagyaróváron. 2006-ban kezdtem zenét tanulni hegedűsként, majd 2014-ben végeztem a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, zeneszerzés és karvezetés szakon. Karvezetést Molnár Gabriellánál, zeneszerzést Reményi Attilánál tanultam.

2014 szeptembere óta a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karvezetés szakos hallgatója vagyok, jelenleg Horváth Gábor növendékeként. Egykori és jelenlegi tanáraim között tudhatom Somos Csabát és Párkai Istvánt is.

2017 őszétől a Budapesti Kórus segédkarnagyi, 2018 januárjától az újpalotai Boldog Salkaházi Sára templom kórusának karnagyi szolgálatát látom el.”

Dévity Zoltán, az Adorate Kórus vezető karnagya
(2014–2017)

Dévity Zoltán az Adorate Kórus vezető karnagya

Zoltán a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kezdte tanulmányait, majd a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakán tanult ösztöndíjasként, ahol Richard Strauss kórusművészetével foglalkozott Jörg-Peter Weigle vezetésével, míg végül a budapesti Zeneakadémián szerezte meg karvezetői diplomáját, Hartyányi Judit, Párkai István, Horváth Gábor és Jobbágy Valér tanítványaként.

Tanulmányai befejezése után két évig tanított, vezényelt és kurzusokat tartott kínai zeneművészeti egyetemeken, többek között Taiyuan, Beijing, Chengdu és Hangzhou városokban, ahol kamarazenekarokkal, gyermek-, női- és vegyeskarokkal dolgozott. Kínai munkáját 2012-ben a kanadai Kathaumixw kórusfesztiválon díjazták, ahol kínai kórusával gyermekkar kategóriában első helyezést értek el.

Jelenleg Budapesten az ELTE Bartók Béla Énekkarának hangképzője és másodkarnagya. Karnagyként részt vett Johannes Prinz (Austria), Kathy Romey (USA), Frieder Bernius (Németorzszág), és Hans-Christoph Rademann (Németország) mesterkurzusain. 2013-ban Szentpéterváron, a Fiatal karnagyok 7. nemzetközi versenyének különdíjasa.

Énekesként a Honvéd Férfikarban dolgozott, ezen kívül rendszeresen működött közre Helmuth Rilling együtteseiben, Stuttgartban és Weimarban és kisegítőként a MR énekkarban.

2017 ősze óta Kínában folytatja zenepedagógusi és művészpályáját.

Barta Viktória, az Adorate Kórus alapító karnagy
(2008–2015)

Barta Viktória, az Adorate Kórus vezető karnagya

Dombó Dániel, az Adorate Kórus alapító karnagya
(2008–2012),
tiszteletbeli karnagy

Dombó Dániel, az Adorate Kórus alapító karnagya

1985-ben született, Budapesten. A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusának tagja, majd a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendéke.

2008-ban diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, ének-zene, karvezetés szakon. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenetanár szakán folytatta tanulmányait, majd 2011-ben harmadik diplomáját karvezető-művésztanár szakon szerezte. Tanulmányai során a legelismertebb karnagyoktól tanulhatott: Párkai István, Dobszay László, Kollár Éva, Igó Lenke, Mindszenty Zsuzsánna, Erdei Péter.

Tagja volt az ifj. Sapszon Ferenc által vezetett, számos nemzetközi díjjal elismert Cantate Vegyeskarnak. Több alkalommal fellépett a Schola Hungaricával, 2010 és 2012 között pedig az Erdei Péter által alapított Új Liszt Ferenc Kamarakórus egyik énekese.

2012-ben Bécsbe költözött, ahol a bécsi-magyar Cantus Arcis kórus alapítója és vezető karnagya lett. Számos alkalommal lépett fel a Wiener Kammerchor, valamint az Arnold Schönberg Kórus koncertjein.

Jelenleg Salzburgban él, a Salzburger Bachcor állandó tagja. Az együttessel rendszeres fellépője a salzburgi Festspielhausnak. Számos operaprodukcióban lép fel, valamint Czifra János Domkapellmeister karnagysegédeként dolgozik a salzburgi Dóm kórusában.

2016 óta, a Dombó Production keretein belül számos, elsősorban zenei rendezvény kitalálója, szervezője. Zenei munkásságának további színtere a zeneszerzés. Elsősorban vokális műveket ír, kórusra, illetve szóló dalokat, kamarazenei alkotásokat.