Adorate Kórus és Művészeti Egyesület
Közösség

Támogatóink
Magyar Művészeti Akadémia

Bemutatkozás

Ma már történelem… (kórustörténet dióhéjban)

 

A kórusalapítás gondolata 2008 januárjában vetődött fel. Az ötletgazda Aranyossyné Bondi Judit volt, aki két fiatal, tehetséges karnaggyal, Dombó Dániellel és Barta Viktóriával együtt látott hozzá az Adorate Kórus megalapításához. Nagy köszönettel tartozunk az újpesti Ady Endre Művelődési Központ akkori igazgatójának, Oláh Zsigmond úrnak is, aki egyetlen megbeszélés alapján bizalmat szavazott és készségesen helyet adott az alakulófélben levő együttesnek.

Az első próbára 2008. február 9-én került sor a Művelődési Központ Galéria termében. Ezt tekintjük az Adorate Kórus születésnapjának, amelyet minden évben koncerttel ünneplünk.

Ezen a napon adjuk át az Adorate-díjat is, amelyet Dombó Dániel alapított azzal a céllal, hogy a kórus bár csak jelképesen, de mégis nyomatékosan kifejezhesse háláját, egyöntetű köszönetét annak a személynek vagy intézménynek, aki teljes odaadással, önzetlenül segíti a kórus munkáját, koncertjei sikerét.

Az Adorate-díjasok impozáns névsora az odalsávból vagy a következő linkre kattintva érhető el. >>> Adorate-díj

 

Az évek múlásával az Adorate Kórus bővült, zenei tudása rengeteget fejlődött, tagsága összetartó közösséggé érett. Együttesünk beilleszkedett az újpesti kórusok közösségébe, kialakította szakmai kapcsolatait, egyre nagyobb, szebb célokat tűzött maga elé és ért el sikeresen.

2011 tavaszán a kórus tagjai és barátai létrehozták az Adorate Művészeti Egyesületet, amely szervezeti keretet teremt, szakmai és anyagi hátteret biztosít a kórus működésének. Fontos célja emellett, hogy elősegítse az Adorate Kórus aktív részvételét Újpest társadalmi, kulturális és főként zenei életében.

Az Adorate Kórus abban a szerencsés helyzetben van, hogy fennállása óta számos karnagy tapasztalatára építhetett.

A 2012-es év változást hozott együttesünk életében: alapító karnagyaink egyike, Dombó Dániel megvált az Adoratétól, hogy művészpályáját külföldön folytassa. Helyére, Barta Viktória mellé 2012 szeptemberében Lozsányi Soma, majd 2014 szeptemberében Dévity Zoltán érkezett, aki 2015-től 2017 októberéig vezette az Adorate Kórust. 2017 októberétől Dévity Zoltán munkáját ismét Lozsányi Soma vette át, immár mint együttesünk vezető karnagya. 2019 áprilisa óta az Adorate Kórust Hetei-Bakó Benedek vezeti.

Hasznosi Jutka korrepetitorként segíti kórusunk munkáját. Kaczor László 2016–2017-ben, Földvári Mátyás 2017-2018-ban segédkarnagyként vett részt az Adorate életében.

Karnagyainkkal részletesebben >>> Karnagyaink  aloldalunkon ismerkedhetsz meg.

Kórusunk terveibe, céljaiba és mindennapjaiba honlapunk Eseménynaptár rovata nyújt betekintést.

Szakmai céljaink

Az Adorate Kórus fő célja a magas színvonalú kóruséneklés, énekelni szerető emberek közösséggé formálása. Szoros kapcsolatot kívánunk fenntartani más kórusokkal, művészeti egyesületekkel, kulturális intézményekkel.

Az Adorate Kórus aktív szereplőként és szervezőként kíván részt venni elsősorban Újpest, emellett az egész ország társadalmi és kulturális életében. Színes repertoárját – mely a középkori gregoriántól napjaink alkotásaiig felöleli a zenetörténetet – világi és templomi koncerteken mutatja be.

Az egyéni énekléstechnika helyes alkalmazása a kóruséneklésben is alapvető követelmény. Ennek 12 fő tényezőjét különböztethetjük meg, amelyek elsajátítása a kórus elsődleges céljai közé tartozik:

 1. Helyes légzéstechnika, kifogástalan levegővezetés.
 2. Megfelelő testtartás.
 3. Koncentráció, állandó kontroll testünk és a szellemünk felett.
 4. Tiszta, pontos hangzóindítás, intonáció, pozicionálás.
 5. A dinamikai fokozások képessége.
 6. Tiszta artikuláció, a hangzók helyes ejtése és kapcsolása.
 7. Egységes hangszín megtalálása.
 8. A rezonancia helyes használata.
 9. A levegő és a dallamív kiegyenlített viszonya egy adott műben.
 10. A tempó és a koloratúra fejlesztése.
 11. A frazeálás technikája az adott műben (díszítés, tagolás, előadói eszköztár bővítése), stílusismeret megszerzése, alkalmazása.
 12. A szükséges zeneelméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, készségszintű tudása, alkalmazása.

Csakis együttműködéssel, közös munkával segíthetjük elő a  magyar zenei hagyományok megőrzését, ápolását. Célunk, hogy összefogással,  megfelelő szakmai tudással és elkötelezettséggel  mindenkihez eljuttassuk a komoly és örök értékű kóruszenét.