Bemutatkozás

Ma már történelem… (kórustörténet dióhéjban)

A kórusalapítás gondolata 2008 januárjában vetődött fel. Az ötletgazda Aranyossyné Bondi Judit volt, aki két fiatal, tehetséges karnaggyal, Dombó Dániellel és Barta Viktóriával együtt látott hozzá az Adorate Kórus megalapításához. Nagy köszönettel tartozunk az újpesti Ady Endre Művelődési Központ akkori igazgatójának, Oláh Zsigmond úrnak is, aki egyetlen megbeszélés alapján bizalmat szavazott és készségesen helyet adott az alakulófélben levő együttesnek.

Az első próbára 2008. február 9-én került sor a Művelődési Központ Galéria termében. Ezt tekintjük az Adorate Kórus születésnapjának, amelyet lehetőség szerint minden évben koncerttel ünneplünk.

Ezen a napon adjuk át az Adorate-díjat is, amelyet Dombó Dániel alapított azzal a céllal, hogy a kórus bár csak jelképesen, de mégis nyomatékosan kifejezhesse háláját, egyöntetű köszönetét annak a személynek vagy intézménynek, aki teljes odaadással, önzetlenül segíti a kórus munkáját, koncertjei sikerét.

 

Az évek múlásával az Adorate Kórus bővült, zenei tudása rengeteget fejlődött, tagsága összetartó közösséggé érett. Együttesünk beilleszkedett az újpesti kórusok közösségébe, kialakította szakmai kapcsolatait, egyre nagyobb, szebb célokat tűzött maga elé és ért el sikeresen.

2011 tavaszán a kórus tagjai és barátai létrehozták az Adorate Művészeti Egyesületet, amely szervezeti keretet teremt, szakmai és anyagi hátteret biztosít a kórus működésének. Fontos célja emellett, hogy elősegítse az Adorate Kórus aktív részvételét Újpest társadalmi, kulturális és főként zenei életében.

A 2012-es év változást hozott együttesünk életében: alapító karnagyaink egyike, Dombó Dániel megvált az Adoratétól, hogy művészpályáját külföldön folytassa. Helyére, Barta Viktória mellé 2012 szeptemberében Lozsányi Soma, majd 2014 szeptemberében Dévity Zoltán érkezett, aki 2015-től 2017 októberéig vezette az Adorate Kórust. 2017 októberétől Dévity Zoltán munkáját ismét Lozsányi Soma vette át, immár mint együttesünk vezető karnagya. 2019 áprilisa óta az Adorate Kórust Hetei-Bakó Benedek vezeti.

Hasznosi Jutka korrepetitorként segíti kórusunk munkáját. Kaczor László 2016–2017-ben, Földvári Mátyás 2017-2018-ban segédkarnagyként vett részt az Adorate életében.

Kórusunk tervezett programjaiba az Eseménynaptár nyújt betekintést.